Aannemers
Bouw- en Aann Mij Derksen & Singerling BV in
Amsterdam
<<=Terug naar plaats Amsterdam
Ontvang kosteloos en vrijblijvend offertes van diverse aannemers in Amsterdam!

Maak uw keuze:
Bouw- en Aann Mij Derksen & Singerling BV
Banterij 16
1046AN Amsterdam

tel: 020-4963321

Extra informatie

Welkom bij Bouw- en Aann Mij Derksen & Singerling BV.    
Bouw- en Aann Mij Derksen & Singerling BV is een in 1979 opgericht professioneel bouwbedrijf, die u een totaalpakket kan aanbieden in de ruimste zin van "bouwen". 
 
Kernwoorden bij onze doelstelling zijn: 
 
Goede prijs-kwaliteitsverhouding, uitgebreide bouw- en installatietechnische ervaring en kennis, meedenken, communiceren, dienstverlenend, zonder verassingen! 
 
Bouw- en Aann Mij Derksen & Singerling BV is een in 1979 opgericht professioneel bouwbedrijf, die u een totaalpakket kan aanbieden in de ruimste zin van "bouwen". Bij D&S werken momenteel zo'n 50 medewerk(st)ers, die gezamenlijk zo'n 10 á 12 mln € omzetten. 
 
Sinds enige jaren word steeds duidelijker dat de gebruikers van onze planeet bedachtzamer dienen om te gaan met ons milieu en energie (fossiele brandstoffen). De 3 P's van People, Planet, Profit worden veelvuldig beschreven in de media. D&S gaat hier volop in mee. Niet alleen omdat dit door veel professionele opdrachtgevers gevraagd en geëist wordt, maar ook omdat wij er van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is voor ons voortbestaan op onze planeet. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid is bij D&S op meerdere manieren voorop in het vaandel komen te staan. De maatschappelijke betrokkenheid was er al. De directie is ( meestal onbezoldigd ) betrokken en/of actief in veel besturen en maatschappelijke organisaties, zie 'Betrokken bij'. Jaarlijks worden bovendien schenkingen gedaan aan goede doelen. Er is een sociaal personeelsbeleid met volop mogelijkheden voor verjonging en doorgroeien binnen de organisatie en het volgen van cursussen en opleidingen. Binnen de onderneming is een veelvuldige/regelmatige maar geen overbodige overlegstructuur en er is een betrokken Ondernemingsraad. Het beleid met betrekking tot de mobiliteit binnen ons bedrijf is gericht op het terugdringen van gebruik van auto's en/of vervuilende brandstoffen. Stimulering voor alternatieve brandstoffen, gebruik van fietsen en openbaar vervoer is opgenomen in het bedrijfsreglement. Axxel heeft in 2011 een (door AgentschapNL gesubsidieerde ) mobiliteitsscan gemaakt van onze organisatie. Daar is een Mobiliteitslabel C uit naar voren gekomen. Omdat er in 2013 electrische auto's zijn besteld (een oplaadpaal hadden wij al) is inmiddels in mei 2013 het Mobiliteitslabel A verkregen. 
 
Er wordt veel gedaan aan het vergroten van kennis en terugdringen van faalkosten, door middel van cursussen, (bij)scholing, organiseren van themabijeenkomsten, zoals over energielabels, brandveiligheid en geluidsoverlast. Om de kennis te vergroten worden cursussen gevolgd over LEAN Bouwen, Ketenintegratie, Meerjarenonderhoudplanningen conform NEN 2767, Brandveiligheid in de bouw en het nieuwe Bouwbesluit 2012. Ook is er een cursus gevolgd met betrekking tot Duurzaam Ondernemen, wat resulteerde in het predicaat Meer Met Minder- aanbieder. 
 
Hieruit voortkomend is een bestaande woning geheel conform het principe van 'Duurzaam en energiezuinig verbouwen' gerealiseerd, zie 'D&S verbouwt duurzaam' elders op deze site. Hiermee is veel ervaring opgedaan met betrekking tot het ontwerpen, het verbouwen en het gebruiken van een duurzaam verbouwde woning, zie 'Werkbezoek Castricum' bij Nieuws - Publicaties op deze site. Deze woning is van een energielabel G verbouwd tot een label A+. 
 
D&S heeft ook een C02-Footprint gemaakt van haar eigen organisatie. Mede in de duurzaamheidgedachte heeft D&S recent besloten om haar twee vestigingen samen te laten gaan in één duurzamere en energiezuinigere nieuwe vestiging met een energielabel A. Dit is rond mei-juni 2012 uitgevoerd. Daarmee zijn er meer mogelijkheden voor verbeteren van de automatisering en communicatie, ketenintegratie, kortere interne lijnen, het terugdringen van het eigen energieverbruik, het gebruik van alternatieve energiebronnen, het meer en beter scheiden van afval, terugdringen van afvalproductie, minder papierverbruik, meer mogelijkheden voor gebruik van openbaar vervoer, minder woon-werkverkeer en minder werk-werkverkeer etc. 
 
Door het toepassen van lichtsensors, raamfolies, pompschakelaars, tijdschakelaars, WTW ventilatie, LED-verlichting en zonnepanelen gaan wij voor een bedrijfshuisvesting met een A+-label.

Specialiteit
  • Funderingsherstel  
  • Isolatie  
  • Keuken  
  • Architect  
  • Bedrijfspanden  
  • Verlichting  
  • Woningen