Aannemers
De Kok Bouwgroep BV in
Bergen op Zoom
<<=Terug naar plaats Bergen op Zoom
Ontvang kosteloos en vrijblijvend offertes van diverse aannemers in Bergen op Zoom!

Maak uw keuze:
De Kok Bouwgroep BV
Westersingel 13
4611HR Bergen op Zoom

tel: 0164-281100

Extra informatie

De Kok Bouwgroep BV is een middelgrote zelfstandige onderneming die zijn roots en maatschappelijke betrokkenheid heeft in Brabant en Zeeland. Actief op het gebied van nieuwbouw, verbouw en onderhoud van vastgoed voor wonen, werken, zorg, onderwijs, cultuur en ontspanning. De ruim 130 medewerkers wonen en werken in het werkgebied.   
Door de regionale oriëntatie staan we dicht bij de markt waarvoor we bouwen, bereikbaar voor onze opdrachtgevers en relaties. We bieden directe en effectieve contacten. We zijn de onderneming met grote betrokkenheid en een hoog kwaliteitsbewustzijn waar op voortgebouwd kan worden. 
 
Wij maken ons hard de mensgerichte onderneming te zijn en te blijven. Integer, transparant, slagvaardig, realistisch, deskundig en loyaal. De no-nonsens partner die meerwaarde genereert bij elk plan waarbij het wordt betrokken en die waarmaakt wat het afspreekt. Een constructieve partner waar de opdrachtgever desgewenst het plan vanaf het eerste idee tot en met het onderhoud kan onderbrengen. 
 
De Kok Bouwgroep BV is één besloten vennootschap waarvan de organisatie is afgestemd op de klant. Een platte, flexibele organisatie met korte lijnen waarbij 135 gemotiveerde en betrokken medewerkers in teamverband werken aan bouwprojecten en daarbij snel en doelmatig kennis uitwisselen. 
 
De jaaromzet bedraagt circa 45 miljoen euro. 
 
De lokale vestigingen in Bergen op Zoom en Breda worden gericht ondersteund door -en voorzien van gespecialiseerde kennis van- de gedeelde stafdiensten (Financiële Administratie; P&O; Kwaliteit, Arbo en Milieu; Calculatie; Acquisitie en het Bedrijfsbureau). 
 
De afdelingen “Bouwservice” op de vestigingen zijn gespecialiseerd in kleinere opdrachten in onderhoud, verbouw en uitbreidingen. Hierbij is tevens een 24-uurs calamiteitendienst opgezet om de klant ook buiten kantoortijden snel en efficiënt van dienst te kunnen zijn. 
 
De manier van werken 
 
Onze kracht ligt in de procesbeheersing en in het aansturen, uitvoeren en het bewaken van de realisatie en het onderhoud van gebouwen. We beschikken over actuele kennis van de markt, de bouwkosten en de toe te passen bouwmethoden. 
 
Omgeven door een krachtig netwerk van partners die in eerdere samenwerkingen hun waarde hebben aangetoond, zijn we in staat om in een relatief kort tijdsbestek tot creatieve en technisch goed afgestemde oplossingen te komen. We zijn sterk in het managen van kennis, kunde en contacten. Gedreven om telkens weer slim te bouwen. Gepassioneerd om op een effeciënte slagvaardige wijze een duurzaam gebouw neer te zetten van goede kwaliteit in functionele en materiële zin. 
 
De projectteams die worden ingezet voor de klant worden gericht ondersteund door de stafafdelingen met specifieke deskundigheid op het gebied van kosten, bouwmethodieken, materieel, veiligheid en regelgeving. De projectleider onderhoudt direct contact met de klant en is als volwaardige gesprekspartner bevoegd om de vereiste beslissingen te nemen, afspraken te maken en na te komen. 
 
Wij zijn ondernemers, nemen initiatieven, zien kansen en gaan verantwoord risico's aan. De hiervoor benodigde ervaring en know how komt niet van vandaag op morgen in onze organisatie terecht; we hebben het vaker gedaan. In het verlengde daarvan nemen wij desgewenst de risico's van u als klant over. Wij kunnen u zekerheid bieden in alle fasen van het project. 
 
De Mensen 
 
De Kok Bouwgroep BV is een onderneming die van oudsher loyale en vakbekwame medewerkers in dienst heeft. Aan deze mensen, met hun ervaring en know how, ontleent De Kok Bouwgroep haar goede naam. Zij zorgen ervoor dat opdrachtgevers bij ons blijven terugkomen. 
 
Om deze kernwaarde in de onderneming te borgen wordt veel zorg besteed aan opleiding, training, inspiratie en ontwikkeling van onze medewerkers. 
 
Als erkend leerbedrijf leiden we jaarlijks een vast aantal jonge vakmensen op. Hiermee wordt op basis van werken en leren het vakmanschap behouden. Het bouwvak vereist gerichte promotionele aandacht. De Kok Bouwgroep bekleedt daarin een belangrijke regionale rol. Door een weloverwogen werkwijze en gerichte aandacht voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers profileren wij ons als een professionele onderneming waar mensen zich graag mee willen identificeren. 
 
We hebben een vak waarin je tot de lengte der jaren kunt zeggen: "Ook daar heb ik aan meegebouwd". 
 
Constructief samenwerken 
 
Een duurzaam gebouw verdient een zorgvuldig uitgevoerd realisatieproces. De kwaliteit van het eindproduct is een direct resultaat van de samenwerking tussen de verschillende partijen van het bouwteam. De kracht van een succesvolle onderneming is het constructief toepassen van ieders specificieke kennis en kunde. Het is daarbij van belang dat er open en direct gecommuniceerd wordt tussen de partijen. Vanuit een gezamenlijk streven naar kwaliteit wordt gewerkt naar een concrete uitkomst. 
 
De Kok Bouwgroep BV richt zich als familiebedrijf van nature sterk op de lange termijn. Er wordt bijzondere waarde gehecht aan de continuïteit van het bedrijf en daarmee aan de verstandhouding met de relaties die met de jaren is opgebouwd. Duurzame relaties waarmee keer op keer met succes wordt samengewerkt. De Kok Bouwgroep bouwt daarmee niet alleen aan bouwplannen maar bouwt ook constructief aan de relaties met haar opdrachtgevers. 
 
Binnen De Kok Bouwgroep BV leeft sterk de gedeelde mening dat de kwaliteit van elk opgeleverd werk als referentie dient voor nieuwe projecten. Omdat die kwaliteit voor een belangrijk deel wordt bepaald tijdens het ontwerp, brengen we het liefst zo vroeg mogelijk onze expertise in. De klant heeft aan De Kok Bouwgroep een goed geoutilleerde en professionele bouwpartner die functionele, maakbare en daarmee betaalbare oplossingen aanreikt. Een partij die constructief meedenkt. 
 
Samenwerkingsvormen 
 
Met De Kok Bouwgroep BV kan de opdrachtgever de samenwerkingsvorm kiezen die gegeven het project en de mogelijkheden het beste past. Desgewenst nemen wij u alle zorgen uit handen. Wij nemen deel in projecten op basis van aanbesteding en bouwteam. Daarnaast participeren wij als De Kok Bouwgroep als planontwikkelaar of als risicodragend ontwikkelaar. 
 
Welke vorm u ook kiest, de actieve betrokkenheid bij project-, plan- en technische productrealisatie heeft u met ons in huis. De Kok Bouwgroep is er op ingesteld om gedurende het hele bouwproces met de opdrachtgever mee te denken en daadkrachtig te acteren. Het is onze taak om goede technische en betaalbare oplossingen aan te dragen en die ook waar te maken 
 
De praktijk 
 
Woningbouw 
 
De beleving van het thuisgevoel begint al vanaf het moment dat er alleen nog maar de tekeningen zijn en de locatie bekend is. Afhankelijk van het ontwerp en de verkoopformule is het mogelijk de bewoner maatwerk aan te bieden. Indelingen, product- en materiaaltoepassingen worden concreet en tastbaar. De woning is voor de meeste mensen de grootste investering in het leven. Daarom is het belangrijk dat die investering in goede handen is. 
 
Utiliteitsbouw 
 
Onder utilitaire werken vallen kantoren, scholen, zorgcentra, bedrijfs- en winkelhuisvesting. Publieke gebouwen in opdracht van gemeente en/of provincie, zoals theaters, musea, bibliotheken, sportgelegenheden of bijvoorbeeld een stadskantoor. Elk werk is een uniek product met specifieke eisen. De utiliteitsbouw vereist een integrale aanpak waarin de verschillende disciplines in een vroeg stadium hun inbreng leveren. Bij een vroegtijdige betrokkenheid kan De Kok Bouwgroep meer garanties geven ten aanzien van prijs/kwaliteitsverhouding. Eventuele risico's worden eerder onderkend. Gedurende het ontwerpproces staan wij in voor de financiële haalbaarheid door continue de kosten te monitoren. 
 
Onderhoud en restauratie 
 
Nieuwbouw bestrijkt slechts een klein stukje van de levenscyclus van een gebouw. Het beheer daarentegen bestrijkt een veel groter tijdsvlak. De staat van het vastgoed bepaalt in belangrijke mate de (gebruiks)waarde van een gebouw. De Kok Bouwgroep heeft hiervoor de afdeling Bouwservice, gespecialiseerd in uitbreiden, veranderen en onderhouden van vastgoed. Restauratie van monumentale panden behoort ook tot onze activiteiten. Wij onderstrepen daarmee een bouwpartner te zijn voor de lange termijn. 
 
Woningrenovatie 
 
Omdat het logistiek mogelijk is om in een zeer korte tijd een woning grondig te renoveren blijft de woning vaak bewoond. Dit is ingrijpend voor de bewoners en daarom is het van essentieel belang dat onze medewerkers goed communiceren, dat de geplande start en beëindiging van het werk lopen volgens afspraak. Onze medewerkers zijn tenslotte het visitekaartje van de opdrachtgever. De vele renovatieprojecten en herstructureringsplannen die op onze naam staan, zeggen iets over onze expertise en know how op dit gebied.