Aannemers
Aannemersbedrijf Hecon in
De goorn
<<=Terug naar plaats De goorn
Ontvang kosteloos en vrijblijvend offertes van diverse aannemers in De goorn!

Maak uw keuze:
Aannemersbedrijf Hecon
Wieder 37
1648 GA De goorn

tel: 0229 248020

Extra informatie

Visie en Missie    
Wij willen op de allereerste plaats een transparante organisatie zijn.  
Als u ons kantoorgebouw in De Goorn kent of leert kennen, dan constateert u dat we in dat gebouw die transparantie hebben vorm gegeven. Een gebouw dat de volgende kenmerken heeft: open, functioneel en vernieuwend. 
Transparantie niet als doel op zich, maar als uiting van onze wil om samen te werken, helder en betrouwbaar te zijn. 
 
Vastgoedrealisatie beschouwen we niet als het monopolie van ons bouwers. Wij willen vooral samen met opdrachtgevers zoeken naar de ideale oplossing voor die opdrachtgevers. 
Bouwkundige hoogstandjes gaan we niet uit de weg, maar alleen als ze het belang van onze klanten dienen. 
 
Die keuze heeft consequenties; wij willen in een zo vroeg mogelijk stadium met onze opdrachtgevers rond de tafel zitten. De keuze van een locatie met al haar beperkingen en mogelijkheden bepaalt het uiteindelijke resultaat. 
 
In de praktijk blijkt ook dat dit vroegtijdig contact niet alleen leidt tot optimale resultaten, maar ook tot een soepel en bevredigend bouwproces.  
 
 
Duurzaamheid  
 
Aannemersbedrijf Hecon draagt bij aan de totstandkoming van een aangename en veilige leefomgeving. 
 
De kwaliteit van de woon- en werkomgeving krijgt vorm in huisvesting en infrastructuur. Aannemersbedrijf Hecon is met haar kernactiviteiten een onderdeel van de samenleving. Deze kernactiviteiten hebben een directe en langdurige invloed op de inrichting en kwaliteit van de leefomgeving. De inrichting wordt mede bepaald door rekening te houden met sociale en maatschappelijke aspecten als levendigheid en uitstraling van gebouwen. 
 
Door te sturen op veiligheid, gezondheid van gebouwen dragen de kernactiviteiten bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Als onderneming in de bouw-, vastgoedsector stuurt Aannemersbedrijf Hecon op het bevorderen van (technische) kennis in de branche, het ontwikkelen van beroepsvaardigheden en het verbeteren van veiligheid en werkomstandigheden. 
 
Tot slot draagt Aannemersbedrijf Hecon verantwoordelijkheid richting haar medewerkers in de wijze waarop de organisatie zich gedraagt in de samenleving. 
 
 
Lean werkwijze  
 
Wij maken gebruik van het Lean-bouwconcept.  
De Lean-methode is gebaseerd op de volgende stelling: Alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar de klant voor betaalt is waarde; al het overige is verspilling. De uitdaging ligt nu hierin om iedereen binnen de organisatie actief bij te laten dragen aan enerzijds het vergroten van waarde en anderzijds het terugdringen van verspilling.  
 
Lean is de sleutel achter het onbetwiste succes van Toyota en vele andere bedrijven. Ook binnen de bouwsector blijken de eenvoudige principes uitstekend toepasbaar, getuige de positieve ervaringen met Lean-construction in ondermeer Amerika, Engeland en inmiddels ook Nederland. 
 
Het enthousiasme van onze klanten en de forse verbeteringen die onze klanten met relatief kleine inspanningen realiseren onderstrepen onze overtuiging: Dat Lean-bouwen een grote belofte inhoudt voor een nieuwe manier van bouwen en samenwerken waar velen al jaren op zitten te wachten! 
 
De bouwsector staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing, waarbij het traditionele denken wordt vervangen door Lean-denken. Stond de oude situatie het nog toe dat kosten werden bepaald en daar een winstmarge bovenop werd geplaatst, nu bepaalt de markt de prijs en is winst afhankelijk van de reductie van verspilling. 
 
Co-makers / onderaannemers 
 
Aannemersbedrijf Hecon hanteert als één van onze belangrijkste stelregels: continuïteit. In de huidige periode met soms onverantwoorde concurrentie slagen we erin om op dat punt geen concessies te doen. Dat betekent dat we ook bij de inschakeling van onderaannemers kwaliteitseisen voorop plaatsen. 
 
Hechte samenwerking met vertrouwde partijen op basis van wederzijds respect en vertrouwen vormt de sleutel voor co-makership. Die aanpak moet leiden tot een voorbereiding en bouw van nieuw vastgoed die vlotter, goedkoper en beter verloopt, met meer oog voor de klant. 
 
Aannemersbedrijf Hecon is een intensieve samenwerking met co-makers aangegaan. Daartoe is met aantal onderaannemers een team gevormd waarvan ook vaste adviseurs deel uit maken. Het doel van deze nieuwe werkwijze is om door efficiëncy en kostenbesparing in het ontwikkel- en bouwproces tot een hogere kwaliteit, een grotere klanttevredenheid te komen tegen lagere kosten. In deze samenwerkingsvorm wordt structureel gewerkt aan verbeteringen in het totale proces van ontwikkelen, bouwen en beheren. Een gezamenlijke herverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de co-makers en Aannemersbedrijf Hecon maakt een centrale regie mogelijk en leidt onder meer tot een betere integratie van ontwerp, uitvoering en onderhoud. 
 
Planning 
 
Op basis van het definitief ontwerp wordt gezamenlijk met alle betrokken partijen -de opdrachtgever, de belangrijkste leveranciers, architect en co-makers- het totale uitvoeringsproces van een project ingepland. Tijdens deze planningssessies worden knelpunten voor een projectstart gesignaleerd en in overleg opgelost. Zo kunnen de afspraken met de opdrachtgever en andere partijen beter worden nagekomen, met als resultaat een hogere kwaliteit en een kortere doorlooptijd.