Aannemers
Weterings Bouwbedrijf BV in
Raamsdonksveer
<<=Terug naar plaats Raamsdonksveer
Ontvang kosteloos en vrijblijvend offertes van diverse aannemers in Raamsdonksveer!

Maak uw keuze:
Weterings Bouwbedrijf BV
Keizersdijk 54
4941GG Raamsdonksveer

tel: 0162-513044

Extra informatie

Weterings Bouwbedrijf BV is ondersteunend inzake bouwvergunningen, bestemmingsplannen en bouwtechnische zaken.  Door onze affiniteit met de makelaardij worden door ons taxatie- en / of bouwkundige rapportages gemaakt die een overzicht geven van de onderhoudssituatie in samenhang met kosten. 
Door ons worden de bouwkundige tekeningen verzorgd op AutoCAD. 
 
In een persoonlijk gesprek wordt d.m.v. een zgn. “open begroting” een toelichting gegeven op de uit te voeren bouwkundige- en technische werkzaamheden, waarbij steeds een afweging zal worden gemaakt tussen het gebruik van verschillende materialen en de daarmee samenhangende kosten. Steeds zal getracht worden om te komen tot een “ maatwerk “ waarbij de te maken kosten budgettair verantwoord zullen zijn. 
 
Kwaliteit is een streven dat al jaren lang hoog in het vaandel staat, bewust genoemd “een streven” omdat nooit de volle 100 % gegarandeerd kan worden. Uitgangspunt is om te werken met een vaste personeelsbezetting met ieder zijn eigen kwaliteiten. Voor werkzaamheden die niet in eigen beheer worden uitgevoerd bestaat gedurende een groot aantal jaren een goede samenwerking met vele onderaannemers. Coördinatie gebeurt hierbij door Weterings Bouwbedrijf B.V. 
 
Kortom, Weterings Bouwbedrijf B.V. is in staat om een dakkapel te bouwen maar ook om een bedrijfshal te ontwikkelen als een “ turn key “ project met voorzieningen als laboratorium, kantine en toiletgroepen. In elk geval is er sprake van een samenwerking tussen opdrachtgever, aannemer, eventueel architect, constructeur en de diverse onderaannemers. Alle voorkomende werkzaamheden die qua omvang liggen tussen een dakkapel en bedrijfshal worden door ons uitgevoerd. 
 
Reden te over dus om voor Weterings Bouwbedrijf BV te kiezen. 
U zult merken dat wij onze afspraken en beloften nakomen.